• Swollwacht

Afval in Zwolle

Er is veel onduidelijkheid bij Zwollenaren over het afvalbeleid. In dit filmpje geeft onze lijsttrekker Silvia Bruggenkamp in een gesprek met Anton Cramer openheid over de gang van zaken. Ook wil zij tijd nemen om dit afvalbeleid goed in te voeren waarbij rekening wordt gehouden met heel veel belangen.