• Swollwacht

2017!

En dan is het 2017! Ook in dit nieuwe jaar blijft de fractie van Swollwacht zich onverminderd inzetten. Voor u! Voor een goed sociaal beleid! Voor veiligheid! Voor woningen en werkgelegenheid. Voor dierenwelzijn. Voor het aanzien van onze mooie stad! En er is nog zoveel meer waar wij ons hard voor maken. In de loop van 2017 zullen we ons Verkiezingsprogramma presenteren waarin we onze ambities en plannen voor Zwolle uiteenzetten. We hopen dat het u zal aanspreken. En we horen ook graag uw ideeën over Zwolle! En over waar en hoe het beter kan!Contact,

E-mail: info@swollwacht.nl

Postadres partijsecretariaat

Swollwacht:
Gantel 26, 8032 BR Zwolle

     @Swollwacht1

     swollwacht

  • Black Twitter Icon
  • Black Facebook Icon

Als u lid of donateur wilt worden

van Swollwacht, kunt u contact opnemen met ons partijsecretariaat.

Het lidmaatschap of het donateurschap van Swollwacht is € 15,00 per kalenderjaar.

Lidmaatschap,

Copyright © 2021 Swollwacht