top of page
IMG_4500%20fixed__edited.jpg

Onze doelstelling,

Onze Zwolse lokale politieke partij Swollwacht is al 31 jaar een begrip in Zwolle en is als lokale politieke partij vanaf het begin succesvol vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Zwolle!

 

Swollwacht is onafhankelijk en heeft geen binding met landelijke politieke partijen.


Swollwacht heeft als doelstelling op te komen voor de belangen van alle inwoners van Zwolle, ongeacht religie, persoonlijke geaardheid of politieke voorkeur.

 

Swollwacht staat voor een sociaal en doelmatig beleid en voor transparant en integer besturen met respect voor de positie en belangen van burgers, ondernemers en maatschappelijke groeperingen.

 

Daarnaast hecht Swollwacht ook grote waarde aan het dierenwelzijn!

Onze 10 kernwaarden,

6.

7.

Het zorgen voor goed onderwijs als voorwaarde en noodzaak voor het bouwen aan de toekomst

8.

Het borgen en stimuleren van een duurzame economische groei en voldoende werkgelegenheid voor

jong en oud

9.

Het bewaken van de sociale cohesie

in Zwolle

10.

Het hanteren van een verantwoord

en transparant (financieel) beleid binnen de gemeente Zwolle

1.

Het respecteren van mens, dier en milieu

2.

Het geven van ruimte en vrijheid aan mensen binnen de Nederlandse wetgeving om hun leven naar eigen inzicht en overtuiging in te kunnen laten vullen

3.

Het borgen van een aantrekkelijke

woon- en leefomgeving waarin duurzaamheid centraal staat en waar goed wordt omgegaan met het Zwolse culturele erfgoed en de Zwolse historische waarden

4.

Het bieden van veiligheid aan mensen, dieren en goederen

5.

Het bieden van sociale rechtvaardigheid en welzijn voor iedere Zwolse burger

Zwolse inwoners en ondernemers de mogelijkheid, ruimte en kansen bieden voor ontplooiing en initiatieven

bottom of page